ที่อยู่: 95/5 หมู่ 1 ซอยหมู่บ้านพูลศรี บางขะแยง เมือง ปทุมธานี 12000
โทร :  0620288787 , 0626907575